Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

EU-ASIA Business Finance Center s.r.o. v skratke EU-ASIA BFC s.r.o.

2019 2018 2017 2016
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.04.2016
31.12.2016
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[02+14]
38 315 € 32 000 € 32 096 €
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
38 315 € 32 000 € 32 096 €
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
6 649 € 2 500 € 2 500 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
2 515€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
4 134€ 2 500€ 2 500€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
31 666 € 29 500 € 29 596 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
31 666€ 29 500€ 29 596€
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
38 315 € 32 000 € 32 096 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
-5 490 € 4 020 € 4 596 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
5 000 € 5 000 € 5 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
5 000€ 5 000€ 5 000€
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
-964€ -404€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(026+029+030+031+032+034)])
-9 526 € -576 € -404 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
43 805 € 27 980 € 27 500 €
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39+...+42]
73 805 € 27 980 € 27 500 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
28 146€ 27 500€ 27 500€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
635€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
499€ 480€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
44 525€
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
-30 000€