Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

EU-ASIA Business Finance Center s.r.o. v skratke EU-ASIA BFC s.r.o.

2020 2019 2018 2017 2016
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.04.2016
31.12.2016
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
0 € 38 315 € 32 000 € 32 096 €
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
38 315 € 32 000 € 32 096 €
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047 až 054]
6 649 € 2 500 € 2 500 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
2 515€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
4 134€ 2 500€ 2 500€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056 až 060]
31 666 € 29 500 € 29 596 €
056
B.IV.1
Peniaze
31 666€ 29 500€ 29 596€
057
B.IV.2
Účty v bankách
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
0 € 38 315 € 32 000 € 32 096 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
0 € -5 490 € 4 020 € 4 596 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069 až 072]
5 000 € 5 000 € 5 000 €
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-964 € -404 €
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(068+073+080
+084+088+121)]
0 € -9 526 € -576 € -404 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
43 805 € 27 980 € 27 500 €
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107 až 116]
73 805 € 27 980 € 27 500 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
28 146€ 27 500€ 27 500€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
44 525€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
635€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
499€ 480€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
-30 000€