Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
758 280 € 732 126 € 722 834 € 382 949 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
676 337 € 676 418 € 666 910 € 327 836 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12+..+20]
676 337 € 676 418 € 666 910 € 327 836 €
012
A.II.1
Pozemky
676 337€ 676 418€ 666 910€ 327 770€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
66€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
81 943 € 55 708 € 55 924 € 55 113 €
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46+..+52]
105 € 105 € 105 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43+..+45]
105 € 105 € 105 €
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku
(311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/)
105€ 105€ 105€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58+...+065]
76 465 € 50 000 € 50 000 € 50 000 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55+...+57]
12 087 €
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku
(311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/)
12 087€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
14 378€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
50 000€ 50 000€ 50 000€ 50 000€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+..+73]
5 373 € 5 603 € 5 819 € 5 113 €
072
B.V.1.
Peniaze
5 305€ 5 236€ 4 803€ 5 101€
073
B.V.2.
Účty v bankách
68€ 367€ 1 016€ 12€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
758 280 € 732 126 € 722 834 € 382 949 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
96 229 € 98 042 € 46 632 € 3 923 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82+..+84]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
50 000€ 50 000€ 50 000€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
500 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
500€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
42 542 € -8 368 € -1 077 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
50 910€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-8 368€ -8 368€ -1 077€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-
(81+85+86+87+90+93+97+101+141)])
-1 813 € 51 410 € -7 291 € -1 077 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
662 051 € 634 084 € 676 202 € 379 026 €
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127+..+135]
554 345 € 569 805 € 618 640 € 327 548 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124+125+126]
554 345 € 552 385 € 618 160 € 327 548 €
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
554 345€ 552 385€ 618 160€ 327 548€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
17 420€ 480€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
107 706€ 64 279€ 57 562€ 51 478€