Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2018 2017 2016
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
949 987 € 935 975 € 844 140 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
55 690 € 73 135 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12+..+20]
55 690 € 73 135 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
55 690€ 73 135€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
892 362 € 861 558 € 844 042 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35+..+40]
240 567 € 201 268 € 271 259 €
039
B.I.5
Tovar
240 567€ 201 268€ 271 259€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46+..+52]
15 513 € 280 €
051
B.II.7
Iné pohľadávky
15 513€ 280€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58+...+065]
553 207 € 469 769 € 479 457 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55+...+57]
548 640 € 469 769 € 479 457 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
(311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/)
1 552€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku
(311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/)
548 640€ 468 217€ 479 457€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
4 567€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+..+73]
83 075 € 190 521 € 93 046 €
072
B.V.1.
Peniaze
82 571€ 95 120€ 91 202€
073
B.V.2.
Účty v bankách
504€ 95 401€ 1 844€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75+...+78]
1 935 € 1 282 € 98 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
1 935€ 1 282€ 98€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
949 987 € 935 975 € 844 140 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
186 712 € 148 917 € 118 130 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82+..+84]
5 000 € 5 000 € 5 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
5 000€ 5 000€ 5 000€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
100 000€ 100 000€ 100 000€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
43 917 € 13 130 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
43 917€ 13 130€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-
(81+85+86+87+90+93+97+101+141)])
37 795 € 30 787 € 13 130 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
763 275 € 787 058 € 725 759 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107+...+117]
29 799 € 39 496 € 343 €
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
28 085€ 38 493€
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
1 714€ 1 003€ 343€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127+..+135]
420 150 € 436 681 € 721 387 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124+125+126]
388 707 € 376 125 € 342 819 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
25 643€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
388 707€ 376 125€ 317 176€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
7 381€ 13 181€ 307 693€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
456€ 1 081€ 42€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
5 613€ 5 362€ 6 189€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
5 062€ 26 964€ 55 056€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
12 931€ 13 968€ 9 588€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
7 697 € 6 648 € 4 029 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
7 697€ 6 648€ 4 029€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
305 629€ 304 233€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142+..+145]
251 €
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
251€