Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2021 2020 2019 2018
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
1 174 607 € 1 344 223 € 1 135 666 € 179 512 €
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
1 174 160 € 1 344 223 € 1 135 666 € 179 512 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
13 041 € 17 075 € 152 224 € 927 €
039
B.I.5
Tovar
13 041€ 17 075€ 152 224€ 927€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
866 921 € 913 637 € 925 616 € 103 653 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
862 433 € 912 487 € 916 378 € 99 260 €
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
862 433€ 912 487€ 916 378€ 99 260€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
3 338€ 8 088€ 3 736€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
1 150€ 1 150€ 1 150€ 657€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
294 198 € 413 511 € 57 826 € 74 932 €
072
B.V.1.
Peniaze
48 426€ 49 020€ 3 220€ 2 880€
073
B.V.2.
Účty v bankách
245 772€ 364 491€ 54 606€ 72 052€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
447 €
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
447€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
1 174 607 € 1 344 223 € 1 135 666 € 179 512 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
293 736 € 177 578 € 130 039 € 54 504 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
10 000 € 10 000 € 10 000 € 10 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
10 000€ 10 000€ 10 000€ 10 000€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
1 000 € 1 000 € 1 000 € 122 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
1 000€ 1 000€ 1 000€ 122€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
23 504 € 23 504 € 23 504 € 2 329 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
23 504€ 23 504€ 23 504€ 2 329€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
259 232 € 143 074 € 95 535 € 42 053 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
880 871 € 1 166 645 € 1 005 627 € 125 008 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
1 € 19 € 28 €
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
1€ 19€ 28€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
880 870 € 1 166 626 € 1 005 599 € 124 055 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
840 320 € 1 122 417 € 987 374 € 109 668 €
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
840 320€ 1 122 417€ 987 374€ 109 668€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
20 000€ 384€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
1 813€ 2 963€ 2 162€ 1 405€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
1 084€ 2 005€ 1 460€ 1 167€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
37 653€ 19 241€ 14 603€ 11 431€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
953 €
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
953€