Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2018 2017 2016
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.05.2016
31.12.2016
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
32 921 € 9 180 € 10 007 €
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
32 921 € 9 180 € 10 007 €
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
19 085 € 950 € 2 950 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
19 085€ 950€ 2 950€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
13 836 € 8 230 € 7 057 €
056
B.IV.1
Peniaze
58€ 8 230€ 7 057€
057
B.IV.2
Účty v bankách
13 778€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
32 921 € 9 180 € 10 007 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
10 739 € 7 713 € 6 860 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
5 000 € 5 000 € 5 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
5 000€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
2 €
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
2€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
2 713 € 1 860 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
2 713€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
3 024 € 853 € 1 860 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
22 182 € 1 467 € 3 147 €
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
3 € 3 € 3 €
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
3€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
22 179 € 1 464 € 3 144 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
20 007€ 984€ 984€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
1 500€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
1 400€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
104€ 135€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
117€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
551€ 480€ 525€