Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.05.2016
31.12.2016
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
377 682 € 1 076 583 € 261 644 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
40 530€ 672 136€ 2 573€
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
334 463€ 260 741€ 256 183€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
140 000€
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
2 689€ 3 706€ 2 888€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
270 560 € 862 634 € 90 704 € 150 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
39 470€ 582 043€ 2 523€
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
50 686€ 67 530€ 36 757€
11
C.
Služby
33 156€ 51 939€ 51 017€ 150€
12
D.
Osobné náklady
20 934€ 347€
13
E.
Dane a poplatky
619€ 316€ 66€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
118 406€ 39 324€ 340€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
119 167€
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
7 289€ 1 968€ 1€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
107 122 € 213 949 € 170 940 € -150 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
251 681 € 231 365 € 168 459 € -150 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
5 € 340 € 430 €
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
337€ 429€
25
XI.
Kurzové zisky
5€ 3€ 1€
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
11 659 € 2 323 € 80 € 11 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
10 259€ 1 497€
32
N.
Kurzové straty
719€ 495€ 8€
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
681€ 331€ 72€ 11€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-11 654 € -1 983 € 350 € -11 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
95 468 € 211 966 € 171 290 € -161 €
36
P.
Daň z príjmov
18 857€ 45 185€ 36 187€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
76 611 € 166 781 € 135 103 € -161 €