Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.08.2016
31.12.2016
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
549 804 € 477 186 € 362 854 € 243 824 € 600 340 € 404 930 € 262 936 € 26 943 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
259 574€ 260 449€ 96 007€ 103 883€ 150 140€ 118 289€ 141 873€ 7 088€
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
290 227€ 216 737€ 266 847€ 139 941€ 450 200€ 276 450€ 121 063€ 19 855€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
10 000€
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
3€ 191€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
424 336 € 427 210 € 324 212 € 217 344 € 549 872 € 344 323 € 237 869 € 17 123 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
197 061€ 200 906€ 78 906€ 78 850€ 137 240€ 116 466€ 104 800€ 5 815€
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
106 315€ 116 283€ 131 836€ 62 883€ 231 110€ 144 033€ 89 744€ 2 382€
11
C.
Služby
100 408€ 84 703€ 93 034€ 49 193€ 149 894€ 49 669€ 36 827€ 8 217€
12
D.
Osobné náklady
20 268€ 17 317€ 10 152€ 16 145€ 21 358€ 19 846€ 2 433€
13
E.
Dane a poplatky
284€ 318€ 276€ 264€ 262€ 1 205€ 219€ 75€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
7 672€ 10 008€ 10 008€ 10 008€ 5 187€ 3 801€ 634€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
7 917€
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
11€ 1€ 45€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
125 468 € 49 976 € 38 642 € 26 480 € 50 468 € 60 607 € 25 067 € 9 820 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
146 017 € 75 294 € 59 078 € 52 898 € 82 096 € 84 571 € 31 565 € 10 529 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
25
XI.
Kurzové zisky
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
480 € 465 € 448 € 415 € 361 € 208 € 165 € 17 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
32
N.
Kurzové straty
2€
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
480€ 465€ 448€ 415€ 359€ 208€ 165€ 17€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-480 € -465 € -448 € -415 € -361 € -208 € -165 € -17 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
124 988 € 49 511 € 38 194 € 26 065 € 50 107 € 60 399 € 24 902 € 9 803 €
36
P.
Daň z príjmov
25 776€ 11 239€ 3 966€ 5 654€ 10 580€ 12 781€ 5 323€ 2 168€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
99 212 € 38 272 € 34 228 € 20 411 € 39 527 € 47 618 € 19 579 € 7 635 €