Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
30 377 € 31 209 € 11 108 € 9 252 € 1 514 €
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
30 377€ 31 209€ 11 093€ 9 252€ 1 514€
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
15€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
25 666 € 20 528 € 14 432 € 8 209 € 3 101 €
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
702€ 3 214€ 3 266€ 1 054€ 1 197€
11
C.
Služby
22 880€ 15 764€ 9 704€ 5 990€ 1 858€
12
D.
Osobné náklady
1 449€ 1 480€ 1 447€ 1 103€
13
E.
Dane a poplatky
72€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
524€ 44€
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
39€ 26€
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
15€ 62€ 46€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
4 711 € 10 681 € -3 324 € 1 043 € -1 587 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
6 795 € 12 231 € -1 877 € 2 208 € -1 541 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
156 €
24
X.
Výnosové úroky
156€
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
121 € 81 € 83 € 83 € 13 €
32
N.
Kurzové straty
3€
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
118€ 81€ 83€ 83€ 13€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-121 € 75 € -83 € -83 € -13 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
4 590 € 10 756 € -3 407 € 960 € -1 600 €
36
P.
Daň z príjmov
544€ 1 546€ 480€
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
4 046 € 9 210 € -3 407 € 480 € -1 600 €