Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
49 553 € 48 861 € 45 119 € 30 377 € 31 209 € 11 108 € 9 252 € 1 514 €
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
49 290€ 48 861€ 44 866€ 30 377€ 31 209€ 11 093€ 9 252€ 1 514€
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
263€ 253€ 15€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
49 303 € 47 744 € 43 388 € 25 666 € 20 528 € 14 432 € 8 209 € 3 101 €
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
706€ 232€ 673€ 702€ 3 214€ 3 266€ 1 054€ 1 197€
11
C.
Služby
46 319€ 45 251€ 40 513€ 22 880€ 15 764€ 9 704€ 5 990€ 1 858€
12
D.
Osobné náklady
1 610€ 1 610€ 1 449€ 1 449€ 1 480€ 1 447€ 1 103€
13
E.
Dane a poplatky
49€ 127€ 129€ 72€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
481€ 524€ 524€ 524€ 44€
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
65€ 39€ 26€
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
138€ 35€ 15€ 62€ 46€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
250 € 1 117 € 1 731 € 4 711 € 10 681 € -3 324 € 1 043 € -1 587 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
2 265 € 3 378 € 3 680 € 6 795 € 12 231 € -1 877 € 2 208 € -1 541 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
156 €
24
X.
Výnosové úroky
156€
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
50 € 56 € 74 € 121 € 81 € 83 € 83 € 13 €
32
N.
Kurzové straty
2€ 1€ 1€ 3€
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
48€ 55€ 73€ 118€ 81€ 83€ 83€ 13€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-50 € -56 € -74 € -121 € 75 € -83 € -83 € -13 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
200 € 1 061 € 1 657 € 4 590 € 10 756 € -3 407 € 960 € -1 600 €
36
P.
Daň z príjmov
125€ 73€ 155€ 544€ 1 546€ 480€
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
75 € 988 € 1 502 € 4 046 € 9 210 € -3 407 € 480 € -1 600 €