Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
1 705 €
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
1 705 €
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
1 705 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
1 705€
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
1 705 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
-335 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
800 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
5 000€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
-4 200€
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
-829€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
-306 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
2 040 €
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
2 040 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
2 040€