Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Lucy fashion s.r.o.

2020 2019 2018 2017 2016
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.07.2016
31.12.2016
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
119 290 € 265 912 € 353 538 € 701 192 € 78 220 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
100 491€ 229 665€ 319 939€ 682 178€ 78 220€
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
35 833€ 25 000€ 2 166€
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
18 799€ 414€ 8 599€ 16 848€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
244 454 € 370 713 € 426 211 € 725 707 € 144 667 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
58 097€ 142 988€ 211 699€ 438 576€ 45 578€
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
17 526€ 10 072€ 16 871€ 90 801€ 15 265€
11
C.
Služby
94 427€ 122 106€ 115 432€ 119 718€ 5 546€
12
D.
Osobné náklady
19 810€ 44 285€ 30 611€ 51 269€ 3 643€
13
E.
Dane a poplatky
840€ 833€ 975€ 1 026€ 572€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
45 480€ 36 076€ 20 480€ 14 323€ 1 214€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
5 624€ 22 199€
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
8 274€ 8 729€ 7 944€ 9 994€ 72 849€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
-125 164 € -104 801 € -72 673 € -24 515 € -66 447 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
-69 559 € -45 501 € -24 063 € 33 083 € 11 831 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
25
XI.
Kurzové zisky
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
10 912 € 12 381 € 7 843 € 4 674 € 582 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
9 667€ 10 819€ 6 460€ 4 033€ 343€
32
N.
Kurzové straty
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
1 245€ 1 562€ 1 383€ 641€ 239€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-10 912 € -12 381 € -7 843 € -4 674 € -582 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
-136 076 € -117 182 € -80 516 € -29 189 € -67 029 €
36
P.
Daň z príjmov
2 880€ 1 271€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
-136 076 € -117 182 € -80 516 € -32 069 € -68 300 €