Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Hewlett Packard Enterprise Slovakia, s.r.o.

2019 2018 2017 2016
01.11.2018
31.10.2019
01.11.2017
31.10.2018
01.11.2016
31.10.2017
01.08.2016
31.10.2016
01
*
Čistý obrat
(časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
24 781 935€ 21 301 976€ 18 066 649€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03+...+09]
25 945 283 € 21 807 380 € 18 971 148 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
2 084 608€ 1 281 268€ 584 816€
05
III.
Tržby z predaja služieb
22 697 327€ 20 020 705€ 17 481 832€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
1 163 348€ 496 078€ 425 063€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
0€ 9 329€ 479 437€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
25 329 484 € 22 770 399 € 34 247 668 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
2 134 481€ 1 298 428€ 485 006€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
859 044€ 770 675€ 1 010 176€
13
C.
Opravné položky k zásobám
-198€ -86€ 18 511€
14
D.
Služby
6 767 813€ 6 393 796€ 6 192 994€
15
E.
Osobné náklady
[16+...+19]
11 797 298 € 10 780 463 € 9 039 628 €
16
E.1.
Mzdové náklady
8 707 691€ 7 833 959€ 6 249 340€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
2 629 562€ 2 374 375€ 1 978 743€
19
E.4.
Sociálne náklady
460 045€ 572 129€ 811 545€
20
F.
Dane a poplatky
6 753€ 4 403€ 1 520€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
3 245 970€ 3 632 280€ 17 491 167€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
3 245 970€ 3 632 280€ 17 491 167€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
480 405€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
-188€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
38 106€ -109 560€ 8 666€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
615 799 € -963 019 € -15 276 520 €
28
*
Pridaná hodnota
[
(03+04+05+06+07)-
(11+12+13+14)]
15 020 795 € 12 839 160 € 10 359 961 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
148 317 € 470 734 € 452 022 €
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
65 856 € 40 043 € 34 754 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
0€ 3 158€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
65 856€ 36 885€ 34 754€
42
XII.
Kurzové zisky
82 461€ 430 691€ 417 268€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
59 440 € 322 106 € 780 655 € 140 €
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
1 € 20 401 € 55 916 € 1 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
0€ 20 380€ 55 916€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
1€ 21€ 1€
52
O.
Kurzové straty
53 475€ 297 683€ 720 480€ 3€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
5 964€ 4 022€ 4 259€ 136€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
88 877 € 148 628 € -328 633 € -140 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
704 676 € -814 391 € -15 605 153 € -140 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
2 880 € 2 880 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
2 880€ 2 880€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
704 676 € -817 271 € -15 608 033 € -140 €