Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

SK AGRAR s.r.o.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.08.2016
31.12.2016
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
961 067 € 627 827 € 383 762 € 699 169 € 793 209 € 292 754 € 58 220 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
316 991€ 81 516€ 71 174€ 159 375€ 258 908€ 94 194€
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
420 051€ 365 748€ 291 836€ 454 065€ 341 012€ 198 560€ 58 220€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
128 725€ 112 566€ -37 201€ -14 710€ 115 706€
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
4 807€ 55 258€ 76 998€
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
95 300€ 63 190€ 2 695€ 100 439€ 585€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
860 155 € 587 634 € 447 856 € 654 470 € 665 661 € 257 703 € 45 946 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
229 025€ 71 177€ 63 836€ 135 993€ 189 056€ 67 223€
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
266 411€ 135 814€ 74 991€ 168 818€ 199 490€ 27 905€ 4 282€
11
C.
Služby
105 202€ 163 717€ 63 625€ 197 821€ 162 200€ 106 972€ 30 902€
12
D.
Osobné náklady
36 547€ 23 738€
13
E.
Dane a poplatky
8 114€ 7 422€ 252€ 210€ 134€ 91€ 2€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
173 138€ 170 668€ 176 585€ 142 066€ 64 335€ 53 861€ 10 756€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
47 527€ 45 767€
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
22 589€
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
19 129€ 15 098€ 21 040€ 9 562€ 4 679€ 1 651€ 4€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
100 912 € 40 193 € -64 094 € 44 699 € 127 548 € 35 051 € 12 274 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
265 129 € 189 122 € 123 357 € 96 098 € 164 880 € 90 654 € 23 036 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
2 €
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
2€
25
XI.
Kurzové zisky
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
23 335 € 23 297 € 22 308 € 22 463 € 14 623 € 9 144 € 2 450 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
23 025€ 23 118€ 22 209€ 22 353€ 14 459€ 9 134€ 2 435€
32
N.
Kurzové straty
17€
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
310€ 179€ 99€ 110€ 147€ 10€ 15€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-23 335 € -23 297 € -22 308 € -22 463 € -14 623 € -9 142 € -2 450 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
77 577 € 16 896 € -86 402 € 22 236 € 112 925 € 25 909 € 9 824 €
36
P.
Daň z príjmov
3 941€ 16 213€ 5 817€ 2 227€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
73 636 € 16 896 € -86 402 € 22 236 € 96 712 € 20 092 € 7 597 €