Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
31 385 € 44 400 € 54 789 € 4 775 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
31 385€ 44 400€ 54 789€ 4 775€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
21 809 € 29 973 € 40 487 € 1 005 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
4 332€ 5 321€ 4 563€ 790€
11
C.
Služby
11 889€ 22 356€ 35 280€
12
D.
Osobné náklady
644€ 644€ 644€ 215€
13
E.
Dane a poplatky
86€ 22€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
4 217€ 1 055€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
641€ 575€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
9 576 € 14 427 € 14 302 € 3 770 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
15 164 € 16 723 € 14 946 € 3 985 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
25
XI.
Kurzové zisky
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
872 € 237 € 73 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
772€ 137€
32
N.
Kurzové straty
5€ 13€
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
95€ 87€ 73€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-872 € -237 € -73 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
8 704 € 14 190 € 14 229 € 3 770 €
36
P.
Daň z príjmov
1 834€ 3 044€ 3 009€ 829€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
6 870 € 11 146 € 11 220 € 2 941 €