Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

PPSK invest družstvo

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
1 999 752 € 3 872 232 € 277 131 € 97 651 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
1 936 034€ 3 616 380€
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
22 230€ 150 569€ 276 555€ 97 651€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
78 763€
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
41 488€ 26 520€ 576€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
1 825 358 € 3 807 159 € 266 819 € 53 380 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
1 176 443€ 2 215 751€
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
10 149€ 54 372€ 7 695€ 15€
11
C.
Služby
281 993€ 1 349 202€ 240 776€ 53 195€
12
D.
Osobné náklady
51 460€ 49 240€ 12 690€
13
E.
Dane a poplatky
399€ 3 781€ 59€ 118€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
11 707€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
113 865€
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
4 217€ 2 811€
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
300 697€ 6 430€ 5 599€ 52€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
174 394 € 65 073 € 10 312 € 44 271 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
489 679 € 147 624 € 28 084 € 44 441 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
2 300 € 5 604 € 10 044 €
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
2 300€ 5 604€ 10 044€
25
XI.
Kurzové zisky
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
804 783 € 19 133 € 419 € 107 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
798 028€ 18 340€ 2€
32
N.
Kurzové straty
18€
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
6 755€ 775€ 417€ 107€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-802 483 € -13 529 € 9 625 € -107 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
-628 089 € 51 544 € 19 937 € 44 164 €
36
P.
Daň z príjmov
28 519€ 8 023€ 8 805€ 480€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
0 € -628 089 € 23 025 € 11 914 € 35 359 € -480 €