Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

,,CPI Finance Slovakia II, a. s., v likvidácii" [zrušená]

 • Typ likvidácie Riadna
 • Publikované v
  Obchodnom vestníku
  8.7.2019
 • Likvidátor Ing. Zdeněk Havelka
  Loretánská 106/23
  11000  Praha 1
 • Spôsob konania likvidátora v mene spoločnosti Likvidátor robí v mene Spoločnosti úkony smerujúce k likvidácii Spoločnosti podľa § 72 a nasl. ObchZ samostatne. Likvidátor podpisuje za Spoločnosť tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu Spoločnosti pripojí svoj podpis.
 • Spoločnosť v likvidácii "CPI Finance Slovakia II, a. s., v likvidácii"
  IČO: 50479431
  Mostová 34
  03401  Ružomberok
 • Obchodný register Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu: Okresný súd Žilina, oddiel Sa, vložka č. 10974/L

Likvidátor podľa § 73 Obchodného zákonníka oznamuje, že obchodná spoločnosť vstúpila / vstúpilo do likvidácie odo dňa 27.5.2019, na základe rozhodnutia jediného akcionára zo dňa 27.5.2019

Súčasne vyzýva veriteľov a iné osoby a orgány, ktoré sú likvidáciou dotknuté, aby si prihlásili svoje pohľadávky, prípadne iné práva v lehote do 3 mesiacov od zverejnenia tejto výzvy na:
(Na adrese likvidátora uvedenej vyššie)

Zmena názvu spoločnosti

Názov Dátum zmeny
,,CPI Finance Slovakia II, a. s., v likvidácii" 27.5.2019

Zmena stavu spoločnosti

Stav Dátum zmeny
Zrušenie 27.5.2019
Výmaz 31.3.2020

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Mesto Kraj
8.7.2019
Rozhodnutie Likvidácia Ružomberok Žilinský