Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.11.2016
31.12.2016
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
12 448 853€ 3 924 086€ 1 849 069€ 2 491 180€ 3 845 040€ 809€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
12 573 879 € 3 988 816 € 1 894 873 € 2 505 632 € 3 846 235 € 810 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
12 412 947€ 3 924 085€ 1 849 069€ 2 479 931€ 3 845 035€ 810€
05
III.
Tržby z predaja služieb
35 906€ 11 250€ 5€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
100 424€ 7 733€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
24 602€ 64 731€ 38 071€ 14 451€ 1 195€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
12 382 680 € 3 889 282 € 1 834 410 € 2 485 641 € 3 815 693 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
11 655 623€ 3 410 463€ 1 675 849€ 2 386 958€ 3 703 715€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
25 881€ 39 031€ 9 106€ 2 961€ 5 022€
14
D.
Služby
510 413€ 299 455€ 35 003€ 38 183€ 68 376€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
28 984 € 30 866 € 23 655 € 2 125 € 1 395 €
16
E.1.
Mzdové náklady
20 938€ 22 868€ 17 428€ 1 572€ 1 032€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
6 208€ 7 560€ 6 134€ 553€ 363€
19
E.4.
Sociálne náklady
1 838€ 438€ 93€
20
F.
Dane a poplatky
1 313€ 2 020€ 866€ 757€ 530€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
139 216€ 75 463€ 58 002€ 46 173€ 33 002€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
139 216€ 75 463€ 58 002€ 46 173€ 33 002€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
21 250€ 31 984€ 31 929€ 8 484€ 3 653€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
191 199 € 99 534 € 60 463 € 19 991 € 30 542 € 810 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
256 936 € 175 136 € 129 111 € 63 079 € 67 927 € 810 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
536 € 760 €
42
XII.
Kurzové zisky
536€ 760€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
19 501 € 13 959 € 10 127 € 15 825 € 6 285 € 79 €
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
13 011 € 9 744 € 7 668 € 8 639 € 4 501 €
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
13 011€ 9 744€ 7 668€ 8 639€ 4 501€
52
O.
Kurzové straty
13€ 272€ 5 726€ 669€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
6 477€ 4 215€ 2 187€ 1 460€ 1 115€ 79€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-19 501 € -13 959 € -10 127 € -15 289 € -5 525 € -79 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
171 698 € 85 575 € 50 336 € 4 702 € 25 017 € 731 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
40 413 € 21 149 € 12 967 € 2 183 € 4 517 € 960 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
40 413€ 21 149€ 12 967€ 2 183€ 4 517€ 960€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
131 285 € 64 426 € 37 369 € 2 519 € 20 500 € -229 €