Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Fair Facility SK s.r.o.

2020 2019 2018 2017 2016
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.09.2016
31.12.2016
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
62 383 € 62 218 € 54 910 € 49 750 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
98€
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
62 462€ 62 218€ 54 910€ 49 750€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
-177€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
53 695 € 57 473 € 48 255 € 45 002 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
98€
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
44 685€ 48 294€ 30 000€ 19 400€
11
C.
Služby
245€ 959€ 12 281€ 25 602€
12
D.
Osobné náklady
8 664€ 8 220€ 5 914€
13
E.
Dane a poplatky
3€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
60€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
8 688 € 4 745 € 6 655 € 4 748 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
17 532 € 12 965 € 12 629 € 4 748 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
25
XI.
Kurzové zisky
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
143 € 169 € 95 € 75 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
32
N.
Kurzové straty
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
143€ 169€ 95€ 75€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-143 € -169 € -95 € -75 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
8 545 € 4 576 € 6 560 € 4 673 €
36
P.
Daň z príjmov
1 282€ 961€ 1 377€ 981€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
7 263 € 3 615 € 5 183 € 3 692 €