Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.11.2016
31.12.2016
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
917 885 € 1 433 210 € 1 248 728 € 957 892 € 47 810 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
692 757€ 1 266 505€ 1 185 691€ 941 151€ 47 810€
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
222 449€ 166 362€ 63 037€ 5 949€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
2 679€ 343€ 10 792€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
1 017 797 € 1 499 464 € 1 313 492 € 844 922 € 194 400 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
532 562€ 998 186€ 848 216€ 533 412€ 31 938€
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
8 055€ 11 653€ 24 299€ 17 456€ 1 042€
11
C.
Služby
404 296€ 411 326€ 311 732€ 216 848€ 157 559€
12
D.
Osobné náklady
57 567€ 69 594€ 113 624€ 68 308€ 3 224€
13
E.
Dane a poplatky
3€ 112€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
3 084€ 3 454€ 3 282€ 1 612€ 251€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
9 773€
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
2 457€ 5 251€ 12 227€ 7 286€ 386€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
-99 912 € -66 254 € -64 764 € 112 970 € -146 590 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
-29 707 € 11 702 € 64 481 € 179 384 € -142 729 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
3 647 €
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
25
XI.
Kurzové zisky
3 647€
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
4 960 € 7 791 € 7 450 € 13 027 € 2 561 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
3€ 2€
32
N.
Kurzové straty
4€ 8 602€ 2 550€
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
4 960€ 7 787€ 7 447€ 4 423€ 11€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-4 960 € -7 791 € -7 450 € -9 380 € -2 561 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
-104 872 € -74 045 € -72 214 € 103 590 € -149 151 €
36
P.
Daň z príjmov
2 880€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
-104 872 € -74 045 € -72 214 € 100 710 € -149 151 €