Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.11.2016
31.12.2016
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
11 050 € 14 191 € 4 904 € 5 483 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
3 640 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
3 640 €
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
3 640€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
7 330 € 14 191 € 4 904 € 5 483 €
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
6 563 € 11 250 € 483 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
2 500€ 11 250€ 483€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
4 063€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
767 € 2 941 € 4 904 € 5 000 €
056
B.IV.1
Peniaze
434€ 824€ 4 904€ 5 000€
057
B.IV.2
Účty v bankách
333€ 2 117€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
80 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
80€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
11 050 € 14 191 € 4 904 € 5 483 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
7 192 € 9 626 € 3 550 € 5 377 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
5 000€ 5 000€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
2 120 € 2 120 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
2 120€ 2 120€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
500 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
500€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
2 006 € -1 450 € 377 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
3 833€ 377€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-1 827€ -1 827€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
-2 434 € 3 956 € -1 827 € 377 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
3 858 € 4 415 € 1 354 € 106 €
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
30 € 30 € 5 €
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
30€ 30€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
3 828 € 3 045 € 1 349 € 106 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
2 028€ 185€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
1 800€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
726€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
2 860€ 623€ 106€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
1 340€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
150 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
150€