Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Finvia holding a.s.

2019 2018 2017
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02+...+07]
311 910 € 413 382 € 136 294 €
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
292 140€ 413 152€ 136 288€
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
12 750€
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
7 020€ 230€ 6€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09+...+17]
339 496 € 360 384 € 125 535 €
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
12 922€ 11 497€ 2 440€
11
C.
Služby
247 435€ 313 968€ 114 187€
12
D.
Osobné náklady
19 558€ 31 489€ 8 908€
13
E.
Dane a poplatky
546€ 126€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
36 045€ 2 930€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
14 400€
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
4 567€ 319€
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
4 023€ 55€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
-27 586 € 52 998 € 10 759 €
19
*
Pridaná hodnota
[
(02-09)+
(03+04+05)-
(10+11)]
31 783 € 87 687 € 19 661 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21+...+26]
3 235 € 1 093 €
24
X.
Výnosové úroky
3 235€ 1 093€
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28+...+33]
7 183 € 7 211 € 5 311 €
31
M.
Nákladové úroky
6 863€ 6 894€ 5 240€
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
320€ 317€ 71€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-7 183 € -3 976 € -4 218 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
-34 769 € 49 022 € 6 541 €
36
P.
Daň z príjmov
14 493€ 5 026€
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
-34 769 € 34 529 € 1 515 €