Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Inter Agro spol. s r.o.

2022 2021 2020 2019 2018 2017
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
371 562 € 480 815 € 401 567 € 357 496 € 257 950 € 168 232 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
364 639€ 479 990€ 399 238€ 353 983€ 257 046€ 167 324€
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
850€ 730€ 1 900€ 804€ 900€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
6 000€
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
73€ 95€ 429€ 3 513€ 100€ 8€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
370 643 € 459 208 € 393 943 € 354 317 € 253 434 € 165 522 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
233 284€ 326 294€ 332 585€ 286 235€ 209 833€ 133 378€
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
32 406€ 45 478€ 21 264€ 10 771€ 7 044€ 10 730€
11
C.
Služby
45 365€ 53 862€ 19 027€ 42 909€ 30 018€ 20 747€
12
D.
Osobné náklady
13 841€ 2 477€ 2 430€ 1 213€ 1 407€
13
E.
Dane a poplatky
578€ 538€ 451€ 305€ 310€ 169€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
26 989€ 25 529€ 16 039€ 11 239€ 4 243€ 361€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
9 682€
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
8 498€ 5 030€ 2 147€ 1 645€ 579€ 137€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
919 € 21 607 € 7 624 € 3 179 € 4 516 € 2 710 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
54 434 € 55 086 € 28 262 € 14 068 € 10 955 € 3 369 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
5 € 1 € 47 €
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
25
XI.
Kurzové zisky
5€ 1€ 47€
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
4 750 € 4 777 € 3 354 € 2 669 € 2 141 € 712 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
3 824€ 3 331€ 2 382€ 1 867€ 797€
32
N.
Kurzové straty
26€ 343€ 115€ 264€ 47€
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
900€ 1 103€ 857€ 802€ 1 080€ 665€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-4 750 € -4 777 € -3 354 € -2 664 € -2 140 € -665 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
-3 831 € 16 830 € 4 270 € 515 € 2 376 € 2 045 €
36
P.
Daň z príjmov
888€ 4 102€ 1 282€ 364€ 771€ 471€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
-4 719 € 12 728 € 2 988 € 151 € 1 605 € 1 574 €