Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
590 967 € 941 535 € 5 481 218 € 1 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
71 412€ 25 418€
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
519 453€ 545 124€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
367 646€ 5 481 218€
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
102€ 3 347€ 1€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
859 138 € 988 712 € 5 629 582 € 8 284 € 668 € 409 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
7 527€ 8 203€
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
70 769€ 42 097€ 9 099€ 8€ 8€
11
C.
Služby
205 242€ 206 028€ 134 627€ 7 561€ 616€ 86€
12
D.
Osobné náklady
323 752€ 191 068€
13
E.
Dane a poplatky
4 955€ 553€ 3 314€ 715€ 44€ 323€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
224 551€ 153 316€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
367 646€ 5 481 218€
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
22 342€ 19 801€ 1 324€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
-268 171 € -47 177 € -148 364 € -8 283 € -668 € -409 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
307 327 € 314 214 € -143 726 € -7 569 € -624 € -86 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
59 € 18 024 € 12 304 €
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
59€ 18 024€ 12 304€
25
XI.
Kurzové zisky
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
73 177 € 221 213 € 63 334 € 38 067 € 35 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
58 997€ 217 437€ 63 075€ 37 971€
32
N.
Kurzové straty
74€
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
14 180€ 3 776€ 185€ 96€ 35€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-73 118 € -203 189 € -51 030 € -38 067 € -35 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
-341 289 € -250 366 € -199 394 € -46 350 € -703 € -409 €
36
P.
Daň z príjmov
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
-341 289 € -250 366 € -199 394 € -46 350 € -703 € -409 €