Momentálne prebieha aktualizácia portfólia Vašich monitorovaných firiem.
Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
13 492 875 € 261 775 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
13 492 875€ 261 775€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
13 443 135 € 256 946 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
13 224 969€ 217 662€
11
C.
Služby
215 660€ 39 284€
12
D.
Osobné náklady
2 506€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
49 740 € 4 829 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
52 246 € 4 829 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
8 194 € 2 989 €
25
XI.
Kurzové zisky
8 194€ 2 976€
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
13€
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
50 477 € 4 429 €
31
M.
Nákladové úroky
1€
32
N.
Kurzové straty
12 328€ 1 779€
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
38 148€ 2 650€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-42 283 € -1 440 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
7 457 € 3 389 €
36
P.
Daň z príjmov
1 566€
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
5 891 € 3 389 €