Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
3 015 745 € 3 096 616 € 3 123 820 € 2 226 044 € 227 357 € 4 608 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
2 764 444 € 2 889 344 € 2 874 704 € 2 191 057 € 216 149 € 2 450 €
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
2 764 444 € 2 889 344 € 2 874 704 € 2 191 057 € 216 149 € 2 450 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
2 741 813€ 2 860 595€ 2 844 707€ 2 189 188€ 216 149€ 2 450€
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
22 631€ 28 749€ 29 997€ 1 869€
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
251 301 € 207 272 € 249 116 € 34 987 € 11 208 € 2 158 €
015
B.I.
Zásoby
216 148€
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
85 077 € 19 611 € 18 417 € 9 532 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
81 837€ 8 599€ 9 642€ 8 231€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
1 268€ 9 869€ 7 575€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
1 972€ 1 143€ 1 200€ 1 301€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
166 224 € 187 661 € 14 551 € 25 455 € 11 208 € 2 158 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
166 224€ 187 661€ 14 551€ 25 455€ 11 208€ 2 158€
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
3 015 745 € 3 096 616 € 3 123 820 € 2 226 044 € 227 357 € 4 608 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
-495 991 € -437 616 € -299 327 € -119 228 € 4 157 € 4 608 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
-442 615€ -304 327€ -124 229€ -843€ -391€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
-58 376 € -138 289 € -180 098 € -123 385 € -452 € -392 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
3 511 736 € 3 534 232 € 3 423 147 € 2 345 272 € 223 200 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
3 365 833€ 3 515 515€ 3 047 457€ 1 997 536€
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
144 784 € 15 890 € 365 505 € 341 098 € 223 000 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
47 160€ 14 646€ 5 644€ 5 029€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
1 254€ 668€ 1 729€ 17 710€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
49€ 218€ 122€ 5 620€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
96 321€ 358€ 358 010€ 312 739€ 223 000€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
1 119€ 2 827€ 10 185€ 6 638€ 200€