Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
220 086 € 484 122 € 278 979 € 41 292 € 216 353 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
220 000€ 39€
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
213 624€ 132 214€ 16 894€ 41 291€ 209 951€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
4 165€
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
350 000€
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
6 462€ 1 908€ 42 085€ 1€ 2 198€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
251 709 € 542 118 € 416 971 € 220 595 € 339 276 € 407 € 392 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
216 148€ 162€
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
110 827€ 84 601€ 39 226€ 32 813€ 90 975€ 17€
11
C.
Služby
65 619€ 65 035€ 96 370€ 69 234€ 77 322€ 390€ 392€
12
D.
Osobné náklady
16 112€ 17 514€ 6 813€ 66 715€ 142 035€
13
E.
Dane a poplatky
5 483€ 5 268€ 6 919€ 6 474€ 2 233€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
49 432€ 49 071€ 43 318€ 41 145€ 24 072€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
310 189€
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
4 236€ 10 440€ 8 177€ 4 214€ 2 477€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
-31 623 € -57 996 € -137 992 € -179 303 € -122 923 € -407 € -392 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
37 178 € -17 422 € -114 850 € -60 756 € 45 696 € -407 € -392 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
25
XI.
Kurzové zisky
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
254 € 380 € 297 € 795 € 462 € 45 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
32
N.
Kurzové straty
20€
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
254€ 380€ 277€ 795€ 462€ 45€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-254 € -380 € -297 € -795 € -462 € -45 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
-31 877 € -58 376 € -138 289 € -180 098 € -123 385 € -452 € -392 €
36
P.
Daň z príjmov
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
-31 877 € -58 376 € -138 289 € -180 098 € -123 385 € -452 € -392 €