Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
26 947 € 32 521 € 30 617 € 18 302 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
1 254 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
1 254€
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
26 947 € 32 521 € 30 617 € 17 048 €
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
2 520 € 6 170 € 1 249 € 682 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
1 867€ 1 924€ 1 249€ 354€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
653€ 4 246€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
328€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
24 427 € 26 351 € 29 368 € 16 366 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
24 427€ 26 351€ 29 368€ 16 366€
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
26 947 € 32 521 € 30 617 € 18 302 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
25 659 € 30 441 € 28 354 € 15 498 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
030
A.III.
Fondy zo zisku
525€ 525€ 524€
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
24 916€ 22 831€ 9 972€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
-4 782 € 2 085 € 12 858 € 10 498 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
1 288 € 2 080 € 2 263 € 2 804 €
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
1 288 € 2 080 € 2 263 € 2 804 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
151€ 929€ 912€ 14€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
1 144€ 1 158€ 1 358€ 2 790€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
-7€ -7€ -7€