Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

SK-NIC Slovakia, a. s. [zrušená]

2017 2016
01.03.2017
31.12.2017
01.03.2016
31.12.2016
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
28 070 684 € 25 000 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
28 050 539 €
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22+..+32]
28 050 539 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách
(061A, 062A, 063A)-/096A/)
28 050 539 €
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
20 145 € 25 000 €
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+..+73]
20 145 € 25 000 €
073
B.V.2.
Účty v bankách
20 145 € 25 000 €
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
28 070 684 € 25 000 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
9 978 772 € 25 000 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82+..+84]
25 000 € 25 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
25 000 € 25 000 €
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
10 000 000 €
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
2 500 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
2 500 €
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-
(81+85+86+87+90+93+97+101+141)])
-48 728 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
18 091 912 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107+...+117]
9 809 993 €
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
9 245 519 €
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
564 474 €
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
3 205 657 €
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
3 205 657 €
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127+..+135]
5 076 262 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124+125+126]
594 374 €
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
594 374 €
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
4 481 888 €