Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017
01.01.2019
31.12.2019
01.12.2018
31.12.2018
01.05.2017
31.12.2017
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[02+14]
641 121 € 233 764 € 7 100 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
492 302 € 54 636 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok
(012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/)
2 400€ 3 000€
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05+..+08]
489 902 € 51 636 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
489 902€ 51 636€
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
148 819 € 179 128 € 7 100 €
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
143 563 € 175 757 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
9 840€ 26 400€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
3 532€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
130 191€ 149 357€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
5 256 € 3 371 € 7 100 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
5 256€ 3 371€ 7 100€
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
641 121 € 233 764 € 7 100 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
157 155 € 156 705 € 6 659 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
155 000 € 155 000 € 5 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
155 000€ 155 000€ 5 000€
030
A.III.
Fondy zo zisku
500€
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
1 205€ 1 659€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(026+029+030+031+032+034)])
450 € 46 € 1 659 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
483 966 € 77 059 € 441 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
300 000€
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39+...+42]
183 966 € 77 059 € 441 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
487€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
120€ 12€ 441€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
183 359€ 77 047€