Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

POZANA MEAT s.r.o.

2019 2018 2017
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.05.2017
31.12.2017
01
*
Čistý obrat
(časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
8 621 558€ 7 982 548€ 3 105 827€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03+...+09]
10 005 382 € 9 124 437 € 3 604 273 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
637 027€ 615 870€ 110 272€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
7 734 575€ 7 132 536€ 2 903 791€
05
III.
Tržby z predaja služieb
249 956€ 234 142€ 91 764€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
1 341 088€ 1 129 160€ 456 823€
07
V.
Aktivácia
7 684€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
1 049€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
42 736€ 12 729€ 32 890€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
9 905 557 € 8 939 453 € 3 461 468 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
552 783€ 543 591€ 151 457€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
8 165 186€ 7 356 948€ 3 007 627€
14
D.
Služby
463 886€ 466 014€ 137 631€
15
E.
Osobné náklady
[16+...+19]
623 525 € 520 634 € 163 313 €
16
E.1.
Mzdové náklady
441 466€ 368 878€ 114 902€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
153 842€ 122 520€ 40 326€
19
E.4.
Sociálne náklady
28 217€ 29 236€ 8 085€
20
F.
Dane a poplatky
975€ 4 201€ 12€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
49 494€ 29 667€ 1 342€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
49 494€ 29 667€ 1 342€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
49 708€ 18 398€ 86€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
99 825 € 184 984 € 142 805 €
28
*
Pridaná hodnota
[
(03+04+05+06+07)-
(11+12+13+14)]
780 791 € 745 155 € 273 619 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
2 000 €
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
2 000 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
2 000€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
19 008 € 12 578 € 4 042 €
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
5 088 € 1 252 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
5 088€ 1 252€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
13 920€ 11 326€ 4 042€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-19 008 € -10 578 € -4 042 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
80 817 € 174 406 € 138 763 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
18 705 € 37 656 € 30 380 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
18 705€ 37 656€ 30 380€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
62 112 € 136 750 € 108 383 €