Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

“LA VIE“ beauty institute s. r. o.

2022 2021 2020 2019 2018 2017
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.05.2017
31.12.2017
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
102 469 € 13 126 € 22 250 € 37 190 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
102 469€ 13 126€ 22 250€ 37 190€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
91 261 € 53 597 € 6 746 € 21 818 € 36 400 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
141€ 2 261€
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
25 471€ 11 177€
11
C.
Služby
27 577€ 20 991€ 2€ 21 818€ 36 400€
12
D.
Osobné náklady
24 706€ 8 560€
13
E.
Dane a poplatky
66€ 8€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
13 287€ 10 608€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
13€ 6 736€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
11 208 € -40 471 € -6 746 € 432 € 790 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
49 280 € -21 303 € -2 € 432 € 790 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
195 240 € 59 190 € 14 € 5 €
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
193 665€ 54 465€
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
1 575€ 4 725€
25
XI.
Kurzové zisky
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
14€ 5€
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
191 669 € 50 157 € 79 € 90 € 5 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
191 310€ 50 000€
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
1€
32
N.
Kurzové straty
38€
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
359€ 119€ 78€ 90€ 5€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
3 571 € 9 033 € -79 € -76 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
14 779 € -31 438 € -6 825 € 356 € 790 €
36
P.
Daň z príjmov
154€ 246€ 166€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
14 625 € -31 438 € -6 825 € 110 € 624 €