Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

City Logistix s.r.o.

2018 2017
01.01.2018
31.12.2018
01.07.2017
31.12.2017
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[02+14]
3 150 779 € 1 785 961 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
3 079 731 € 1 756 860 €
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05+..+08]
3 079 731 € 1 756 860 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
690 885 €
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
2 388 846 € 1 756 860 €
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
71 048 € 29 101 €
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
19 652 € 24 320 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
18 132 € 1 175 €
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
15 378 € 22 757 €
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
-13 858 € 388 €
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
51 396 € 4 781 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
51 396 € 4 781 €
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
3 150 779 € 1 785 961 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
-146 421 € 4 834 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
10 000 € 5 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
10 000 € 5 000 €
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
-165 €
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(026+029+030+031+032+034)])
-156 256 € -166 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
3 297 200 € 1 781 127 €
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39+...+42]
3 297 200 € 1 781 127 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
457 553 € 1 691 127 €
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
2 839 647 € 90 000 €