Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

City Logistix s.r.o.

2019 2018 2017
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.07.2017
31.12.2017
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02+...+07]
437 896 € 27 447 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
3 227€
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
433 938€ 9 447€
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
18 000€
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
731€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09+...+17]
270 254 € 156 131 € 160 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
2 789€
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
42 209€ 46€
11
C.
Služby
75 957€ 32 207€ 150€
13
E.
Dane a poplatky
27 685€ 27 464€ 10€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
119 541€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
94 159€
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
2 073€ 2 255€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
167 642 € -128 684 € -160 €
19
*
Pridaná hodnota
[
(02-09)+
(03+04+05)-
(10+11)]
316 210 € -22 806 € -150 €
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28+...+33]
70 423 € 27 572 € 6 €
31
M.
Nákladové úroky
59 781€ 27 486€
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
10 642€ 86€ 6€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-70 423 € -27 572 € -6 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
97 219 € -156 256 € -166 €
36
P.
Daň z príjmov
16 740€
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
80 479 € -156 256 € -166 €