Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

i2 - industrial innovations, s.r.o.

2021 2020 2019 2018 2017
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.07.2017
31.12.2017
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
415 367 € 522 878 € 99 664 € 51 530 € 13 042 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
10 937€ 60€ 3 652€ 23 996€
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
403 987€ 522 536€ 96 012€ 27 534€ 13 042€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
443€ 282€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
450 316 € 509 508 € 91 111 € 47 630 € 11 966 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
74€ 2 828€ 17 654€
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
230 935€ 260 162€ 43 979€ 10 603€ 7 650€
11
C.
Služby
147 685€ 206 104€ 31 075€ 17 136€ 4 168€
12
D.
Osobné náklady
51 404€ 32 706€ 8 633€
13
E.
Dane a poplatky
824€ 154€ 27€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
17 015€ 8 869€ 4 014€ 2 130€ 148€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
2 453€ 1 439€ 555€ 107€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
-34 949 € 13 370 € 8 553 € 3 900 € 1 076 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
36 304 € 56 256 € 21 782 € 6 137 € 1 224 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
2 430 € 7 € 36 €
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
25
XI.
Kurzové zisky
63€ 6€ 36€
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
2 367€ 1€
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
2 484 € 2 093 € 449 € 230 € 533 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
1 364€ 821€ 311€ 26€
32
N.
Kurzové straty
219€ 258€
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
901€ 1 272€ 138€ 204€ 275€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-2 484 € 337 € -449 € -223 € -497 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
-37 433 € 13 707 € 8 104 € 3 677 € 579 €
36
P.
Daň z príjmov
174€ 3 378€ 1 810€ 772€ 172€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
-37 607 € 10 329 € 6 294 € 2 905 € 407 €