Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

i2 - industrial innovations, s.r.o.

2022 2021 2020 2019 2018 2017
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.07.2017
31.12.2017
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
263 885 € 415 367 € 522 878 € 99 664 € 51 530 € 13 042 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
4 378€ 10 937€ 60€ 3 652€ 23 996€
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
234 645€ 403 987€ 522 536€ 96 012€ 27 534€ 13 042€
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
4 975€
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
19 887€ 443€ 282€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
279 954 € 450 316 € 509 508 € 91 111 € 47 630 € 11 966 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
2 808€ 74€ 2 828€ 17 654€
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
83 550€ 230 935€ 260 162€ 43 979€ 10 603€ 7 650€
11
C.
Služby
132 449€ 147 685€ 206 104€ 31 075€ 17 136€ 4 168€
12
D.
Osobné náklady
32 381€ 51 404€ 32 706€ 8 633€
13
E.
Dane a poplatky
673€ 824€ 154€ 27€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
20 551€ 17 015€ 8 869€ 4 014€ 2 130€ 148€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
714€
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
2 643€
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
4 185€ 2 453€ 1 439€ 555€ 107€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
-16 069 € -34 949 € 13 370 € 8 553 € 3 900 € 1 076 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
20 216 € 36 304 € 56 256 € 21 782 € 6 137 € 1 224 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
85 € 2 430 € 7 € 36 €
25
XI.
Kurzové zisky
85€ 63€ 6€ 36€
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
2 367€ 1€
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
3 340 € 2 484 € 2 093 € 449 € 230 € 533 €
31
M.
Nákladové úroky
1 303€ 1 364€ 821€ 311€ 26€
32
N.
Kurzové straty
1 223€ 219€ 258€
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
814€ 901€ 1 272€ 138€ 204€ 275€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-3 255 € -2 484 € 337 € -449 € -223 € -497 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
-19 324 € -37 433 € 13 707 € 8 104 € 3 677 € 579 €
36
P.
Daň z príjmov
951€ 174€ 3 378€ 1 810€ 772€ 172€
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
-20 275 € -37 607 € 10 329 € 6 294 € 2 905 € 407 €