Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Amazon Fulfillment Slovakia s. r. o.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.07.2017
31.12.2017
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
100 580 912€ 106 972 206€ 118 030 008€ 103 301 424€ 79 100 467€ 69 454 313€ 10 040 155€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
100 580 912 € 106 972 206 € 118 030 095 € 103 303 516 € 79 122 766 € 69 466 294 € 10 273 025 €
05
III.
Tržby z predaja služieb
100 580 912€ 106 972 206€ 118 030 008€ 103 301 424€ 79 100 467€ 69 454 313€ 10 040 155€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
88€ 2 093€ 22 299€ 11 981€ 232 870€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
97 454 012 € 103 792 949 € 114 572 922 € 99 987 666 € 76 544 243 € 67 040 421 € 9 768 791 €
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
4 937 531€ 6 581 585€ 6 052 161€ 5 293 776€ 5 666 732€ 7 161 869€ 101 935€
14
D.
Služby
26 178 422€ 30 779 336€ 45 071 137€ 44 466 381€ 25 615 635€ 25 374 719€ 4 507 366€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
63 363 088 € 63 656 667 € 60 774 074 € 47 400 435 € 42 057 840 € 31 111 616 € 3 929 082 €
16
E.1.
Mzdové náklady
44 584 666€ 44 131 924€ 43 148 653€ 33 724 972€ 30 208 518€ 22 572 255€ 2 883 105€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
9 785 805€ 9 531 351€ 15 509 369€ 12 266 875€ 10 750 230€ 7 996 965€ 886 105€
19
E.4.
Sociálne náklady
8 992 617€ 9 993 392€ 2 116 052€ 1 408 588€ 1 099 092€ 542 396€ 159 872€
20
F.
Dane a poplatky
4 053€ 60 219€ 19 549€ 20 240€ -36 384€ 2 301€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
2 575 628€ 2 679 161€ 2 651 397€ 2 753 067€ 3 237 411€ 3 389 916€ 541 196€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
2 575 628€ 2 679 161€ 2 651 397€ 2 753 067€ 3 237 411€ 3 389 916€ 541 196€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
205€ 53 331€ 3 328€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
4 752€ 29 950€ 1 975€ -1 235€ 382€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
390 539€ 5 825€ 2 630€ 1 671€ 63€ 689 212€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
3 126 900 € 3 179 258 € 3 457 173 € 3 315 850 € 2 578 523 € 2 425 873 € 504 234 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
69 464 960 € 69 611 286 € 66 906 710 € 53 541 266 € 47 818 101 € 36 917 725 € 5 430 854 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
1 162 230 € 112 005 € 2 729 € 13 285 € 7 233 € 5 147 €
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
1 123 534 € 86 996 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
1 123 508€ 86 996€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
26€
42
XII.
Kurzové zisky
38 696€ 25 009€ 2 729€ 13 285€ 7 233€ 5 147€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
97 957 € 65 188 € 55 060 € 77 646 € 11 747 € 7 360 € 132 €
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
80 260 € 19 840 € 580 € 3 548 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
4 816€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
75 444€ 19 840€ 580€ 3 548€
52
O.
Kurzové straty
14 068€ 10 941€ 11 470€ 45 277€ 4 926€ 3 807€ 57€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
3 629€ 34 407€ 43 010€ 32 369€ 3 273€ 3 553€ 75€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
1 064 273 € 46 817 € -52 332 € -64 361 € -4 514 € -2 213 € -132 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
4 191 173 € 3 226 075 € 3 404 842 € 3 251 489 € 2 574 009 € 2 423 660 € 504 102 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
1 145 590 € 930 196 € 1 026 553 € 834 553 € 910 075 € 1 079 396 € 180 198 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
1 197 750€ 1 457 365€ 352 012€ 1 186 706€ 1 019 917€ 860 212€ 676 993€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-52 160€ -527 169€ 674 541€ -352 153€ -109 842€ 219 184€ -496 795€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
3 045 583 € 2 295 878 € 2 378 289 € 2 416 936 € 1 663 934 € 1 344 264 € 323 904 €