Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2023 2022 2021
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
12 114€ 17 414€ 5 956€
02
502
Spotreba energie
1 584€ 1 872€ 1 136€
04
511
Opravy a udržiavanie
1 020€ 343€ 2 602€
06
513
Náklady na reprezentáciu
94€ 100€ 50€
07
518
Ostatné služby
50 123€ 52 629€ 34 880€
08
521
Mzdové náklady
56 095€ 48 184€ 23 014€
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
18 225€ 16 101€ 7 312€
11
527
Zákonné sociálne náklady
4 135€ 3 414€ 862€
12
528
Ostatné sociálne náklady
205€
13
531
Daň z motorových vozidiel
197€ 104€
15
538
Ostatné dane a poplatky
282€ 35€
17
542
Ostatné pokuty a penále
39€ 30€
19
544
Úroky
1 275€ 821€
21
546
Dary
408€ 416€ 285€
24
549
Iné ostatné náklady
892€ 4 741€ 12€
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
14 567€ 8 249€ 1 510€
35
563
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám
50€
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
160 768€ 154 749€ 77 859€
Výnosy
40
602
Tržby z predaja služieb
29 100€ 26 156€ 31 179€
41
604
Tržby za predaný tovar
209€ 317€ 283€
55
646
Prijaté dary
4 998€
56
647
Osobitné výnosy
190€
57
648
Zákonné poplatky
22 043€ 0€ 8 589€
58
649
Iné ostatné výnosy
182€
68
662
Prijaté príspevky od právnických osôb
2 284€ 10 235€ 3 590€
69
663
Prijaté príspevky od fyzických osôb
39 689€ 41 062€ 11 875€
70
664
Prijaté členské príspevky
360€ 960€ 1 320€
71
665
Príspevky z podielu zaplatenej dane
14 585€ 13 586€ 11 810€
72
667
Prijaté príspevky z verejných zbierok
526€ 1 204€
73
691
Dotácie
3 000€ 52 361€ 5 000€
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
116 460€ 145 383€ 74 850€
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
-44 308€ -9 366€ -3 009€
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)
-44 308€ -9 366€ -3 009€