Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.09.2017
31.12.2017
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
48 625 € 36 907 € 13 787 € 11 033 € 4 630 € 5 982 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
33 728 € 25 252 €
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
33 728 € 25 252 €
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
25 252€ 25 252€
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
8 476€
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
14 897 € 11 655 € 13 787 € 11 033 € 4 630 € 5 982 €
015
B.I.
Zásoby
26€ 27€ 27€ 27€ 27€ 27€
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
7 869 € 2 436 € 141 € 9 305 € 34 € 700 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
5 656€ 2 377€ 82€ 9 245€ -25€ 700€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
1 005€ 1€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
1 208€ 59€ 59€ 59€ 59€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
7 002 € 9 192 € 13 619 € 1 701 € 4 569 € 5 255 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
7 002€ 9 192€ 13 619€ 1 701€ 4 569€ 5 255€
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
48 625 € 36 907 € 13 787 € 11 033 € 4 630 € 5 982 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
1 752 € 5 893 € 4 085 € 3 881 € 3 801 € 4 982 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
893€ -915€ -1 119€ -1 198€ -18€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
-4 141 € 1 808 € 204 € 79 € -1 181 € -18 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
46 873 € 31 014 € 9 702 € 7 152 € 829 € 1 000 €
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
46 873 € 31 014 € 9 702 € 7 152 € 829 € 1 000 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
2 269€ 1 795€ 2 479€ -172€ -171€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
1€ 32€ 21€ 11€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
118€ 488€ 36€ 147€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
44 485€ 28 699€ 7 166€ 7 166€ 1 000€ 1 000€