Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

PARTNERS in CRIME s. r. o.

2022 2021 2020 2019 2018 2017
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.09.2017
31.12.2017
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
28 892 € 18 647 € 18 597 € 16 000 € 389 € 5 875 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
1 327€ 530€ 39€
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
22 350€ 18 647€ 18 067€ 16 000€ 350€ 5 875€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
5 215€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
32 911 € 15 960 € 18 265 € 15 806 € 1 541 € 5 879 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
2 776€ 452€
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
20 093€ 5 716€ 12 663€ 7 648€ 273€ 4 401€
11
C.
Služby
9 372€ 8 992€ 4 964€ 8 024€ 1 268€ 1 473€
12
D.
Osobné náklady
16€ 16€ 16€ 16€
13
E.
Dane a poplatky
168€ 118€ 5€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
1 236€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
486€ 170€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
-4 019 € 2 687 € 332 € 194 € -1 152 € -4 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
-8 564 € 3 939 € 518 € 328 € -1 152 € 1 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
1 €
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
25
XI.
Kurzové zisky
1€
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
123 € 391 € 92 € 86 € 29 € 14 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
302€
32
N.
Kurzové straty
1€
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
122€ 89€ 92€ 86€ 29€ 14€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-122 € -391 € -92 € -86 € -29 € -14 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
-4 141 € 2 296 € 240 € 108 € -1 181 € -18 €
36
P.
Daň z príjmov
488€ 36€ 29€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
-4 141 € 1 808 € 204 € 79 € -1 181 € -18 €