Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
1 401 802 € 626 340 € 242 997 € 60 015 € 4 850 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
518 358 € 208 905 € 130 517 € 15 790 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
518 358 € 208 905 € 130 517 € 15 790 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
444 506€ 208 905€ 130 517€ 15 790€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
73 852€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
883 444 € 417 435 € 110 424 € 44 225 € 4 850 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
485 000 € 137 500 €
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
485 000€ 137 500€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
341 981 € 220 325 € 83 325 € 28 637 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
179 965 € 189 823 € 75 034 € 26 827 €
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
179 965€ 189 823€ 75 034€ 26 827€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
122€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
161 894€ 30 502€ 8 291€ 1 810€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
56 463 € 59 610 € 27 099 € 15 588 € 4 850 €
072
B.V.1.
Peniaze
28 078€ 20 136€ 46 064€ 1 891€ 4 850€
073
B.V.2.
Účty v bankách
28 385€ 39 474€ -18 965€ 13 697€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
2 056 €
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
2 056€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
1 401 802 € 626 340 € 242 997 € 60 015 € 4 850 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
202 013 € 82 432 € 7 896 € 5 176 € 4 850 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
500 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
500€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
76 931 € 2 570 € 176 € -150 € -30 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
76 931€ 2 570€ 326€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-150€ -150€ -30€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
119 582 € 74 862 € 2 720 € 326 € -120 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
1 199 789 € 543 908 € 235 101 € 54 839 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
478 798 € 217 346 € 34 110 € 11 860 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
34 043 € 11 829 €
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
34 043€ 11 829€
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
478 243€ 217 225€
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
555€ 121€ 67€ 31€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
254 100€ 167 000€ 60 532€ 57 339€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
466 891 € 159 562 € 140 459 € -14 360 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
437 487 € 132 403 € 1 178 €
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
437 487€ 132 403€ 1 178€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
24 859€ -18 527€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
-2 904€ 1 295€ 326€ 1 389€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
2 400€ 32€ 1 217€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
32 308€ 23 464€ 2 096€ 1 561€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
111 968€