Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
3 050 588€ 986 472€ 478 340€ 297 033€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
3 050 888 € 987 091 € 490 094 € 297 033 €
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
12 321€ 20 132€
05
III.
Tržby z predaja služieb
3 050 588€ 974 151€ 458 208€ 297 033€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
11 400€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
300€ 619€ 354€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
2 860 883 € 866 116 € 476 827 € 293 015 € 120 €
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
2 025 451€ 626 119€ 372 776€ 236 542€
14
D.
Služby
582 875€ 145 979€ 58 106€ 41 254€ 120€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
117 534 € 15 555 € 13 317 € 11 143 €
16
E.1.
Mzdové náklady
87 535€ 11 791€ 9 825€ 8 220€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
29 565€ 3 710€ 3 456€ 2 892€
19
E.4.
Sociálne náklady
434€ 54€ 36€ 31€
20
F.
Dane a poplatky
3 975€ 5 716€ 286€ 979€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
111 037€ 60 832€ 19 648€ 3 010€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
111 037€ 60 832€ 19 648€ 3 010€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
11 238€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
20 011€ 11 915€ 1 456€ 87€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
190 005 € 120 975 € 13 267 € 4 018 € -120 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
442 262 € 214 374 € 47 458 € 19 237 € -120 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
10 €
42
XII.
Kurzové zisky
10€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
27 814 € 22 954 € 9 012 € 3 131 €
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
23 733 € 15 815 € 7 870 € 1 674 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
23 733€ 15 815€ 7 870€ 1 674€
52
O.
Kurzové straty
3€ 4€ 8€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
4 078€ 7 139€ 1 138€ 1 449€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-27 804 € -22 954 € -9 012 € -3 131 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
162 201 € 98 021 € 4 255 € 887 € -120 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
42 619 € 23 159 € 1 535 € 561 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
42 619€ 23 159€ 1 535€ 561€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
119 582 € 74 862 € 2 720 € 326 € -120 €