Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

DMJ Invest Slovakia s.r.o.

2018 2017
01.01.2018
31.12.2018
01.10.2017
31.12.2017
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
303 427 € 1 573 €
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
303 427 € 1 573 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35+..+40]
190 400 €
039
B.I.5
Tovar
190 400 €
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58+...+065]
63 203 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55+...+57]
63 099 €
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku
(311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/)
63 099 €
065
B.III.9
Iné pohľadávky
104 €
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+..+73]
49 824 € 1 573 €
072
B.V.1.
Peniaze
49 824 € 1 573 €
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
303 427 € 1 573 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
36 724 € 1 573 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82+..+84]
5 000 € 5 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
5 000 € 5 000 €
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-3 427 €
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-3 427 €
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-
(81+85+86+87+90+93+97+101+141)])
35 151 € -3 427 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
266 703 €
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127+..+135]
266 703 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124+125+126]
1 000 €
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
1 000 €
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
253 160 €
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
10 293 €
135
B.IV.10.
Iné záväzky
2 250 €