Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.10.2017
31.12.2017
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
579 726 € 582 558 € 803 741 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
578 389€ 582 201€ 803 035€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
1 337€ 357€ 706€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
556 022 € 570 992 € 778 191 € 534 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
8 336€ 14 530€ 41 680€
11
C.
Služby
498 106€ 508 785€ 698 983€ 361€
12
D.
Osobné náklady
34 435€ 32 773€ 32 232€
13
E.
Dane a poplatky
440€ 497€ 204€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
12 707€ 12 105€ 3 924€ 173€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
1 998€ 2 302€ 1 168€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
23 704 € 11 566 € 25 550 € -534 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
71 947 € 58 886 € 62 372 € -361 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
25
XI.
Kurzové zisky
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
306 € 346 € 260 € 2 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
32
N.
Kurzové straty
1€ 24€
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
305€ 322€ 260€ 2€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-306 € -346 € -260 € -2 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
23 398 € 11 220 € 25 290 € -536 €
36
P.
Daň z príjmov
4 995€ 2 519€ 5 364€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
18 403 € 8 701 € 19 926 € -536 €