Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.10.2017
31.12.2017
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
772 407 € 575 412 € 579 726 € 582 558 € 803 741 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
1 919€
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
766 604€ 569 993€ 578 389€ 582 201€ 803 035€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
5 803€ 3 500€ 1 337€ 357€ 706€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
759 408 € 550 806 € 556 022 € 570 992 € 778 191 € 534 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
1 919€
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
10 163€ 6 049€ 8 336€ 14 530€ 41 680€
11
C.
Služby
690 797€ 489 676€ 498 106€ 508 785€ 698 983€ 361€
12
D.
Osobné náklady
43 790€ 35 894€ 34 435€ 32 773€ 32 232€
13
E.
Dane a poplatky
415€ 409€ 440€ 497€ 204€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
12 043€ 13 392€ 12 707€ 12 105€ 3 924€ 173€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
2 200€ 3 467€ 1 998€ 2 302€ 1 168€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
12 999 € 24 606 € 23 704 € 11 566 € 25 550 € -534 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
65 644 € 74 268 € 71 947 € 58 886 € 62 372 € -361 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
25
XI.
Kurzové zisky
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
509 € 311 € 306 € 346 € 260 € 2 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
10€
32
N.
Kurzové straty
1€ 24€
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
499€ 311€ 305€ 322€ 260€ 2€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-509 € -311 € -306 € -346 € -260 € -2 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
12 490 € 24 295 € 23 398 € 11 220 € 25 290 € -536 €
36
P.
Daň z príjmov
2 824€ 5 570€ 4 995€ 2 519€ 5 364€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
9 666 € 18 725 € 18 403 € 8 701 € 19 926 € -536 €