Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
132 318€ 78 536€ 78€ 30€ 690€
02
502
Spotreba energie
84 087€ 42 898€ 1 205€
03
504
Predaný tovar
18 732€ 5 871€
04
511
Opravy a udržiavanie
9 635€ 5 465€
05
512
Cestovné
695€ 871€ 909€ 1 008€ 4 476€
06
513
Náklady na reprezentáciu
51€ 67€ 456€
07
518
Ostatné služby
144 259€ 140 342€ 54 178€ 38 558€ 42 368€
08
521
Mzdové náklady
460 625€ 310 612€ 36 127€ 32 375€ 19 146€
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
157 449€ 105 120€ 9 497€ 8 996€ 5 507€
11
527
Zákonné sociálne náklady
20 486€ 11 499€ 160€ 43€ 9€
13
531
Daň z motorových vozidiel
52€ 31€
14
532
Daň z nehnuteľností
37€
15
538
Ostatné dane a poplatky
872€ 581€ 31€ 4€ 1€
17
542
Ostatné pokuty a penále
123€ 168€
20
545
Kurzové straty
11 672€ 20 564€ 8 636€ 60€
23
548
Manká a škody
2 962€
24
549
Iné ostatné náklady
86 307€ 10 858€ 30 705€ 123€ 1 435€
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
489 760€ 269 837€ 486€ 486€ 486€
33
561
Poskytnuté príspevky organizačným zložkám
1 540€
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
1 620 123€ 1 003 254€ 142 081€ 83 679€ 74 117€
Výnosy
40
602
Tržby z predaja služieb
530 121€ 274 270€
41
604
Tržby za predaný tovar
30 039€ 13 419€
54
645
Kurzové zisky
8 226€ 57 476€ 593€
58
649
Iné ostatné výnosy
174€ 5€ 141 488€ 83 679€ 74 117€
68
662
Prijaté príspevky od právnických osôb
200€
73
691
Dotácie
1 051 363€ 658 084€
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
1 620 123€ 1 003 254€ 142 081€ 83 679€ 74 117€