Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Digitalcare s.r.o.

2020 2019 2018 2017
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
3 778 701 € 2 456 611 € 613 076 € 1 583 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
3 542 436€ 2 215 179€ 475 760€ 1 583€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
3 909€ 5 045€
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
232 356€ 236 387€ 137 316€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
3 773 155 € 2 344 413 € 589 642 € 199 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
74 178€ 85 925€ 87 066€
11
C.
Služby
3 617 846€ 2 163 616€ 494 042€ 199€
12
D.
Osobné náklady
23 332€ 20 821€ 1 873€
13
E.
Dane a poplatky
4 882€ 3 716€ 880€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
43 420€ 21 341€ 2 328€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
6 790€ 37 124€
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
-6 816€ 6 860€
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
9 523€ 5 010€ 3 453€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
5 546 € 112 198 € 23 434 € 1 384 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
-149 588 € -34 362 € -105 348 € 1 384 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
2 €
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
25
XI.
Kurzové zisky
2€
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
3 226 € 2 454 € 410 € 5 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
2 828€ 2 056€ 285€
32
N.
Kurzové straty
44€ 35€ 2€
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
354€ 363€ 123€ 5€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-3 224 € -2 454 € -410 € -5 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
2 322 € 109 744 € 23 024 € 1 379 €
36
P.
Daň z príjmov
737€ 540€ 290€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
1 585 € 109 204 € 23 024 € 1 089 €