Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Digitalcare s.r.o.

2019 2018 2017
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02+...+07]
2 456 611 € 613 076 € 1 583 €
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
2 215 179€ 475 760€ 1 583€
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
5 045€
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
236 387€ 137 316€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09+...+17]
2 344 413 € 589 642 € 199 €
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
85 925€ 87 066€
11
C.
Služby
2 163 616€ 494 042€ 199€
12
D.
Osobné náklady
20 821€ 1 873€
13
E.
Dane a poplatky
3 716€ 880€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
21 341€ 2 328€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
37 124€
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
6 860€
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
5 010€ 3 453€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
112 198 € 23 434 € 1 384 €
19
*
Pridaná hodnota
[
(02-09)+
(03+04+05)-
(10+11)]
-34 362 € -105 348 € 1 384 €
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28+...+33]
2 454 € 410 € 5 €
31
M.
Nákladové úroky
2 056€ 285€
32
N.
Kurzové straty
35€ 2€
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
363€ 123€ 5€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-2 454 € -410 € -5 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
109 744 € 23 024 € 1 379 €
36
P.
Daň z príjmov
540€ 290€
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
109 204 € 23 024 € 1 089 €