Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Elektrovod a.s.

2019 2018
01.01.2019
31.12.2019
01.02.2018
31.12.2018
01
*
Čistý obrat
(časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
1 792 442€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03+...+09]
1 959 683 €
05
III.
Tržby z predaja služieb
1 792 442€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
167 138€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
77€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
26€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
2 905 398 €
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
113 842€
14
D.
Služby
929 381€
15
E.
Osobné náklady
[16+...+19]
1 701 900 €
16
E.1.
Mzdové náklady
1 175 725€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
34 800€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
431 171€
19
E.4.
Sociálne náklady
60 204€
20
F.
Dane a poplatky
1 340€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
139 918€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
139 918€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
147€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
18 870€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-945 715 €
28
*
Pridaná hodnota
[
(03+04+05+06+07)-
(11+12+13+14)]
916 357 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
7 006 €
42
XII.
Kurzové zisky
7 006€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
45 233 €
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
31 901 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
31 901€
52
O.
Kurzové straty
10 613€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
2 719€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-38 227 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-983 942 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
11 081 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
11 081€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-995 023 €