Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018
01.10.2018
30.09.2019
01.03.2018
30.09.2018
01
*
Čistý obrat
(časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
98 116 163€ 32 225 083€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03+...+09]
110 812 593 € 35 405 514 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
41 481 337€ 392 229€
05
III.
Tržby z predaja služieb
56 634 826€ 31 832 854€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
11 569 372€ 3 150 689€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
24 526€ 82€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
1 102 532€ 29 660€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
110 298 755 € 36 081 215 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
47 792 312€ 14 356 138€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
16 137 360€ 5 684 671€
13
C.
Opravné položky k zásobám
-21 023€ 115 313€
14
D.
Služby
23 782 626€ 8 415 562€
15
E.
Osobné náklady
[16+...+19]
15 859 779 € 4 591 646 €
16
E.1.
Mzdové náklady
11 184 293€ 3 448 920€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
3 914 228€ 1 055 785€
19
E.4.
Sociálne náklady
761 258€ 86 941€
20
F.
Dane a poplatky
22 339€ 3 031€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
5 760 036€ 2 506 961€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
5 760 036€ 2 506 961€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
20 943€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
-44 745€ 112 266€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
989 128€ 295 627€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
513 838 € -675 701 €
28
*
Pridaná hodnota
[
(03+04+05+06+07)-
(11+12+13+14)]
21 994 260 € 6 804 088 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
852 € 321 €
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
310 € 93 €
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
310€ 93€
42
XII.
Kurzové zisky
542€ 228€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
95 984 € 26 101 €
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
37 543 € 14 773 €
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
37 543€ 14 773€
52
O.
Kurzové straty
436€ 491€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
58 005€ 10 837€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-95 132 € -25 780 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
418 706 € -701 481 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
287 224 € 118 000 €
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
287 224€ 118 000€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
131 482 € -819 481 €