Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

AAH Park Topoľčany j.s.a.

2020 2019 2018
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.03.2018
31.12.2018
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
312 384 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
312 384€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
6 291 € 3 835 € 39 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
11
C.
Služby
2 144€ 3 637€ 39€
12
D.
Osobné náklady
13
E.
Dane a poplatky
3 587€ 33€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
560€ 165€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
306 093 € -3 835 € -39 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
310 240 € -3 637 € -39 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
25
XI.
Kurzové zisky
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
521 161 € 67 946 € 36 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
521 030€ 67 781€
32
N.
Kurzové straty
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
131€ 165€ 36€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-521 161 € -67 946 € -36 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
-215 068 € -71 781 € -75 €
36
P.
Daň z príjmov
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
-215 068 € -71 781 € -75 €