Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.03.2018
31.12.2018
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
1 057 525 € 553 804 € 572 285 €
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
1 057 513 € 553 804 € 572 285 €
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
1 007 953 € 470 299 € 548 878 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
1 005 981 € 469 527 € 548 878 €
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
1 005 981€ 469 527€ 548 878€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
1 972€ 772€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
49 560 € 83 505 € 23 407 €
072
B.V.1.
Peniaze
2 620€ 633€ 6 316€
073
B.V.2.
Účty v bankách
46 940€ 82 872€ 17 091€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
12 €
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
12€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
1 057 525 € 553 804 € 572 285 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
131 635 € 46 718 € 20 559 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
5 000 € 5 000 € 5 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
5 000€ 5 000€ 5 000€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
41 718 € 15 559 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
41 718€ 15 559€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
84 917 € 26 159 € 15 559 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
925 890 € 507 086 € 551 726 €
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
925 890 € 507 086 € 551 726 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
908 168 € 504 497 € 546 463 €
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
908 168€ 504 497€ 546 463€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
267€ 266€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
185€ 185€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
17 270€ 2 138€ 5 263€