Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

 • Vydaný 8.7.2020
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 135 z roku 2020 15.7.2020
 • Úpadca EU-courses, s. r. o.
  IČO: 51649161
  ulica Na priehon 160/13
  951 04   Malý Lapáš
Oznam

Okresný súd Nitra v konaní o zrušenie obchodnej spoločnosti súdom: EU-courses, s.r.o., so sídlom Malý Lapáš, ulica Na priehon č. 160/13, IČO: 51 649 161, o sťažnosti osoby, o právach a povinnostiach ktorej sa koná, takto

Uznesenie Okresného súdu Nitra č. k. 27CbR/19/2020 - 11 zo dňa 28.05.2020 z r u š u j e.

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné ( § 355 ods. 2 Civilného sporového poriadku).

 • Súd Okresný súd Nitra
 • Spisová značka 27CbR/19/2020
 • ICS 4120205586
 • Vydal JUDr. Renáta Šišková
 • Vydal FN sudkyňa

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Mesto Kraj
3.6.2020
Rozhodnutie Zrušenie
15.7.2020
Rozhodnutie Zrušenie